Αρθρογραφία Camelot®

Νερό-δηλητήριο σε όλη την Ελλάδα
Τοξικά βαρέα μέταλλα σε πόσιμο νερό, ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα, σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ...
ΑΟΡΑΤΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΜΑΣ
ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ, βρωμοδιχλωρομεθάνιο και χλωροπικρίνη είναι ορισμένοι από τους επικίνδυνους ρυπαντές που εμπεριέχονται στο νερό που ...
Προέλευση και κατάληξη των φαρμάκων και των προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον και στην συνέχεια στο πόσιμο νερό.
Γενικά τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα μεταφέρονται από τη ξηρά στη θάλασσα. Γίνεται μετασχηματισμός με το φώς (έμεσες και άμεσες αντιδράσεις δια μέσω των ακτίνων UV).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Call Now Button
camelot-camelot-water-filters